Audi A3  Çalıştırma ve sürüş  Sıcak ve soğuk  Kalorifer ve klima sistemi
Aşağıdaki araçlar için geçerlidir: Kalorifer ve havalandırma sistemi veya manuel klimalı
Fonksiyonlar, döner düğmeler ve tuşlar üzerinden kumanda edilir. Fonksiyon açıkken ilgili tuşlardaki LED yanar.
Arka cam rezistansı Link ve koltuk ısıtması Link ayrı olarak açıklanmıştır.
Manuel klima*
Çok rahat bir ortam için aşağıdakiler önerilir:
  • Sıcak mevsimlerde, sıcaklık dış ortam sıcaklığının çok az altında olacak şekilde ayarlanır
  • Fan gücü ölçülü ayarlanmalıdır
  • Hava akımı doğrudan kişilere yönlendirilmez
  • Hava çıkış kanallarını gerekirse dolaylı" ayarlayın Link
A/C Soğutma modu* açma/kapama
Soğutma sistemi sadece fan açık olduğunda çalışır. Soğutma modu kapalıyken hava soğutulmaz ve nemi alınmaz. Bundan dolayı camlar buğu tutabilir. Soğuk dış sıcaklıklarda soğutma modu otomatik olarak kapanır.
Fanın ayarlanması
Gereğinde camlarda buğulanmayı önlemek için, fanlar en düşük kademe çalıştırılmalıdır. Camlar buğulanmışsa daha yüksek bir fan kademesini seçmenizi ve düğmeyi ayarına getirmenizi öneririz.
/ Sıcaklığın ayarlanması
Sıcaklık, çevirme düğmesi ile küçük kademelerde ayarlanabilir.
Hava dağılımının ve hava çıkış kanallarının ayarlanması
, , ve ayar düğmeleri ile hava dağıtımı ayarlanabilir. ile arasında bir ayar çoğu durumda uygun bir hava sağlar.
Bu konumda , ön ve yan camlar en çabuk şekilde buz veya buğudan arındırılır. Hava devridaim modu kapatılır, ancak tuşuna manuel tekrar basmak suretiyle yeniden etkin hale getirilebilir.
Sürücü mahallinde yuvarlak hava çıkış kanalları ayarlanabilir Link
Nemli havalarda ön yan camların buğulanmasını önlemek için yan hava kanallarını açmanızı, yana eğmenizi ve Spot" konumunu seçmenizi öneririz Link.
Arkanın ısıtılması için ön koltukların altında ayak kanalları bulunur.
Hava devridaim modu açık/kapalı
Hava devridaim modunda araç içindeki hava döndürülür ve filtrelenir. Böylece kirli dış havanın içeri girmesi önlenir. Bir tünelden veya yoğun trafikten geçerken hava devridaim modunu açmanızı öneririz DİKKAT!.
Hava devri daimi buz çözme konumunda kapanır.
DİKKAT!
Hava devridaim modunu uzun süre kullanmamalısınız, çünkü temiz hava girişi gerçekleşmez ve soğutma sistemi* kapalıyken camlar buğu yapabilir - Kaza tehlikesi!

Tüm resimler, logolar ve metinler Audi ©'in malıdır. Bu web sitesinin, Volkswagen - Audi şirketiyle veya dünyanın yan kuruluşlarından hiçbiriyle bağlantısı yoktur Daha fazla bilgi. Daha fazla bilgi. .