Audi MMI   Komunikace  Adresář
Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon
Pro každý nový kontakt musíte nejprve zadat jméno. Následně můžete zadat další volitelné údaje jako např. telefonní čísla, navigační cíle* nebo poštovní adresy.
Předpoklad: adresář je otevřený Odkaz.
Otočte ovladačem na Nový kontakt a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí vstupní pole Obr. 1.
Otočte ovladačem na Příjmení a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví speller Odkaz.
Zadejte jméno.
Zadejte další údaje.
Na jednu kartu v adresáři můžete uložit až pět telefonních čísel. Každé telefonní číslo můžete navíc označit položkou Typ: obchodní nebo soukromé, jakož i položkou Kategorie: pevná síť, Mobil nebo Fax. Navíc můžete určit nejčastěji používané telefonní číslo jako Jako standardní číslo. Toto číslo se pak zobrazuje v otevřené kartě adresáře na prvním místě.
Kontakt můžete označit jako Společný kontakt. Kontakt se pak uloží v lokální paměti MMI (veřejně přístupné) -1- Obr. 2 a je pro všechny uživatele adresáře přístupný. Pokud není kontakt označen jako Společný kontakt, uloží se v lokální paměti MMI (soukromé) -2- a je pouze tehdy viditelný, když je připojen mobilní telefon, ve kterém je kontakt uložen, resp. když je příslušná karta SIM vložena ve sluchátku* Odkaz nebo ve čtečce karty SIM*.
Poznámka
  • Kontakty v lokální paměti MMI (veřejně přístupné) jsou vždy viditelné a proto nejsou chráněny před přístupem jiných uživatelů.
  • Kontakty se automaticky ukládají během zadávání.
  • Nový kontakt se ukládá v lokální paměti aktuálně používaného adresáře.
  • Velikost lokální paměti soukromého nebo veřejně přístupného adresáře je omezena na 100 kontaktů.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.