Audi MMI   Navigatiesysteem  Verkeersinformatie opvragen
Geldt voor wagens: met autotelefoon
Voorwaarde: er is voldaan aan de voorwaarden voor Audi connect diensten Link, de functie Verkeersdata is ingeschakeld Link en de online verkeersdatalicentie is geactiveerd Link.
Kaartweergve verkeer inschakelen
Functietoets NAV indrukken.
Keuzetoets Instellingen indrukken.
Draai-drukknop op Kaartweergave draaien en indrukken.
Draai-drukknop op Verkeer draaien en indrukken.
Online verkeersdata inschakelen
Functietoets MENU indrukken.
Draai-drukknop op Info draaien en indrukken.
Keuzetoets Instellingen indrukken.
Draai-drukknop op Online verkeersdata draaien en indrukken.
Om de Online verkeersdata in te schakelen, de draai-drukknop op Aan draaien en indrukken.
Dankzij de ontvangst van Audi verkeersinformatie online kan de MMI real time informatie over ongevallen, wegwerkzaamheden en andere gebeurtenissen via het internet ontvangen. Deze informatie wordt bij ingeschakelde functie Dynamische filevermijding automatisch voor gedetailleerde verkeersafhankelijke rij-instructies en voor de berekening van de optimale reisroute gebruikt Link.
De online verkeersinformatie wordt middels gekleurde markeringen op de kaart weergegeven:
-1- Groen: vrije verkeersstroming
-2- Oranje: langzaamrijdend verkeer
-3- Rood: file
Een verkeersstremming vlak voor u bij een actieve routegeleiding wordt met een gekleurd waarschuwingssymbool op de kaart weergegeven. Gearceerde markeringen kenmerken daarbij de lengte van de verkeersstremming. Verkeersstremmingen met grijze waarschuwingssymbolen liggen niet op de geplande route.
De weergave van de gekleurde markeringen, waarschuwingssymbolen, etc. kan in het menu Kaartinhoud ingesteld worden Link.
De ontvangst van Verkeersinformatie online wordt door de weergave van het symbool -4- Afb. 1 op het MMI-scherm gekenmerkt. Wanneer er geen ontvangst van Verkeersinformatie online beschikbaar is, wordt de verkeersinformatie automatisch via TMC/TMCpro ontvangen Link.
Aanwijzing
  • Elke wagen met ingeschakelde functie Verkeersinformatie online draagt bij aan de zo exact mogelijke bepaling van de verkeerssituatie en de filevoorspelling. Daartoe wordt met regelmatige tussenpozen anonieme positieinformatie van uw wagen gecodeerd aan de verkeersdata-aanbieder verzonden. Wanneer u dit niet wenst, kunt u de functie Verkeersinformatie online op elk moment uitschakelen.
  • Audi connect diensten zijn alleen met mobiele telefooncontracten met dataoptie en alleen binnen de dekking van de mobiele netwerken beschikbaar. Door de ontvangst van datapakketten via het internet kunnen, afhankelijk van uw telefoontarief en in het bijzonder bij gebruik in het buitenland, extra kosten ontstaan: het gebruik van een dataflatrate wordt dringend aanbevolen! Meer informatie is verkrijgbaar bij uw provider.
  • Het netwerk van verkeersinformatie online is nog niet in alle landen beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op www.audi.com/connect of opvragen bij uw Audi Partner.
  • Gegevens over de looptijd van uw verkeersdatalicentie kunt u vinden in het menu Online verkeersdatalicentie Link.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.