Audi A5/S5   Obsługa   Wskaźniki i lampki kontrolne  Lampki kontrolne
Partikelfilter Siehe Bordbuch
Filtr cząstek stałych wymaga regeneracji. Ułatwić samoczynne oczyszczanie się filtra następującym sposobem jazdy:
Przez około 15 minut jechać przez co najmniej 60 km na 4-tym lub 5-tym biegu (przekładnia automatyczna: zakres jazdy S ) Liczbę obrotów silnika utrzymywać na poziomie ok. 2000 1/min. Uzyskany w ten sposób wzrost temperatury może spowodować spalenie się sadzy na filtrze. Po skutecznym oczyszczeniu, lampka kontrolna zgaśnie.
Jeżeli lampka kontrolna nie gaśnie, niezwłocznie udać się do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie niesprawności.
OSTRZEŻENIE
Zawsze dostosować prędkość jazdy do warunków pogodowych, stanu nawierzchni i ruchu na drodze lub po bezdrożach. Polecenie jazdy nie powinno doprowadzić do sytuacji niezgodnej z przespisami ruchu drogowego.
Informacja
Pozostałe informacje dotyczące filtra cząstek stałych można znaleźć w Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.