Audi A5/S5   Informacje tekstowe  Jazda i środowisko
Katalizator*
Dotyczy samochodów z silnikiem benzynowym: samochód można eksploatować tylko na benzynie bezołowiowej, w przeciwnym razie katalizator ulegnie uszkodzeniu.
Nie jeździć do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa, nieregularne zasilanie paliwem może prowadzić do błędnych zapłonów. Niespalone paliwo dostanie się w ten sposób do układu wydechowego – może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia katalizatora.
Filtr cząstek stałych*
Dotyczy samochodów z silnikiem wysokoprężnym: filtr cząstek stałych niemal całkowicie zatrzymuje cząsteczki sadzy ze spalin. Podczas normalnej jazdy filtr czyści się samoczynnie. Jeżeli samoczynne czyszczenie się filtra (np. z powodu częstej jazdy na krótkich odcinkach) nie jest możliwe, filtr zachodzi sadzą i świeci się lampka kontrolna filtra cząstek stałych Link.
OSTRZEŻENIE
  • Z powodu wysokich temperatur występujących w pobliżu instalacji oczyszczania spalin (katalizator lub filtr cząstek stałych), nie należy ustawiać samochodu na łatwopalnym podłożu (np. łąka lub skraj lasu) - niebezpieczeństwo pożaru!
  • W pobliżu układu wydechowego nie należy nakładać żadnych preparatów do zabezpieczania podwozia - niebezpieczeństwo zapalenia się!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.