Audi MMI   Zábava  Přehrávání médií
Předpoklad: je zvolen některý zdroj.
Zvolte: tlačítko MEDIA > ovládací tlačítko Nastavení.
V závislosti na aktivním zdroji a paměťovém médiu je možné zvolit tato nastavení:
Nastavení zvuku
Další informace naleznete v Odkaz.
Oblast opakování
Při zapnuté funkci se aktuální titul/složka opakuje.
Na nastavení funkce opakování závisí i funkce Náhodná reprodukce.
Reprodukce v náhodném pořadí
Předpoklad: je přehráván soubor audio/video a je nastavena Odkaz.
 • Vypnutí oblasti opakování vyp: všechny soubory aktivního zdroje se přehrávají v náhodném pořadí. Tato funkce je k dispozici pouze pro jukebox a měnič CD*.
 • Oblast opakování Adresář: v náhodném pořadí jsou přehrávány tituly přehrávaného adresáře.
Při změně zdroje v nabídce Média se automaticky vypne funkce Náhodná reprodukce.
Zobrazení titulu
Předpoklad: jsou přehrávány soubory audio.
 • Jméno souboru: zobrazí se název souboru bez koncovky.
 • Jméno titulu: název titulu se zobrazuje pro aktuální titul, resp. pro právě přehrávaný titul.
Zobrazení informací o titulu
Předpoklad: jsou přehrávány soubory audio.
Různé informace k aktuálnímu titulu se zobrazují podle dostupnosti (např. vložený cover alb*), jakož i hrací doba a zbývající doba přehrávání.
Zvuková stopa
Předpoklad: přehrává se DVD video.
Zvukovou stopu (jazyk a zvukový formát) lze ručně nastavit. Dostupnost jazyka zvukového formátu závisí na DVD video.
Titulky
Předpoklad: přehrává se DVD video.
Titulky je možné pro přehrávání nastavit ručně. Dostupnost jazyka závisí na DVD video.
Formát obrazovky
Předpoklad: přehrává se soubor/DVD video.
Formát obrazu: formát obrazu lze automaticky přizpůsobit. Přitom se šířka obrazu mění podle formátu filmu. Alternativně je možné zvolit formát 4:3, 5:4 a 16:9.
Zoom: obraz se rozšíří na celou plochu displeje MMI.
Originální: film se zobrazuje v uloženém formátu obrazovky.
Cinemascope: obraz se zobrazuje ve formátu 47:20.
Nastavení obrazovky
Předpoklad: přenosný přehrávač je připojen adaptačním kabelem iPodu plus*/adaptačním kabelem AV* Odkaz.
Zvolte: tlačítko MEDIA > ovládací tlačítko Zdroj > Audi music interface (např. iPod) > ovládací tlačítko Nastavení.
 • Jas: snížení/zvýšení jasu obrazovky.
 • Kontrast: snížení/zvýšení jasu obrazovky.
 • Barva: snížení/zvýšení intenzity barev.
 • Sytost: změna barevného odstínu (při normě AV NTSC).
 • Norma AV: normy PAL nebo NTSC mohou být v MMI nastaveny pro externě připojený přehrávač. Stejná norma musí být také nastavena na přehrávači.
Vstupní úroveň
Předpoklad: přenosný přehrávač je připojen přes kolíkový adaptační kabel 3,5 mm*/AV*/adaptační kabel iPod (plus)* Odkaz.
Hlasitost přenosného přehrávače se nastavuje v MMI. Audi doporučuje nastavit hlasitost přenosného přehrávače na 70 procent maximální hlasitosti.
Aktivace WLAN
Další informace naleznete v Odkaz.
Nastavení WLAN
Další informace naleznete v Odkaz.
Dětská pojistka
Předpoklad: přehrává se DVD video a bylo zadáno heslo (z výroby je nastaveno heslo „1234“).
Pomocí dětské pojistky může být omezena reprodukce DVD video. Zvolte a potvrďte některý stupeň zajištění ( např. Stupeň 5). Dětskou pojistku lze nastavit v osmi stupních zajištění. Když nastavíte dětskou pojistku např. na Stupeň 5*, jsou přehrávána všechna DVD se stupněm zajištění 1-5. Reprodukce video DVD, které mají vyšší stupeň zajištění, je blokováno. Vypnutím funkce (vyp) se zruší všechna omezení.
Funkcí Změna hesla můžete aktuální heslo upravit.
Poznámka
 • Ne všechny video DVD jsou opatřeny dětskou pojistkou.
 • Pokud zadáte třikrát za sebou špatné heslo, zadávání hesla se asi na minutu zablokuje. Heslo pro dětskou pojistku lze zrušit pouze v některém ze servisů Audi.
 • Pro jukebox a připojený iPod není funkce Zobrazení titulu Odkaz k dispozici.
 • Zvukový formát DTS (Digital Theater Systems) je podporován pouze mechanikou DVD.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.