Audi MMI   Obsługa  Ustawienia systemowe
W elektronicznej instrukcji znajduje się instrukcja obsługi samochodu i instrukcja obsługi systemu MMI.
Warunek: elektroniczna instrukcja obsługi jest umieszczona w napędzie płyt DVD Link.
Instaluj/aktualizuj elektroniczną instrukcję obsługi: wybierz przycisk MENU > przycisk sterujący Setup MMI > Aktualizacja systemu > CD/DVD > Rozpocznij aktualizację > OK. Po zakończonej instalacji, instrukcja obsługi pojawia się na wyświetlaczu MMI.
Uruchom elektroniczą instrukcję obsługi: wybierz przycisk CAR > przycisk sterujący Instrukcja obsługi. Elektroniczna instrukcja obsługi zostaje uruchomiona w tym języku, który został nastawiony jako język menu Link.
Elektroniczna instrukcja obsługi zostanie pokazana w wyszukiwarce. Informacje dotyczące obsługi wyszukiwarki można znaleźć w Link.
OSTRZEŻENIE
Nieuwaga w ruchu na drodze może prowadzić do poważnych wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Z elektroniczej instrukcji obsługi można korzystać tylko, jeżeli na to pozwala sytuacja drogowa. Należy jednak zachowywać kontrolę nad samochodem. Kierowca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.
Informacja
  • Elektroniczna instrukcja obsługi nie jest dostępna we wszystkich krajach. Bliższe informacje można uzyskać u partnera serwisowego Audi.
  • W trakcie instalacji/aktualizacji elektronicznej instrukcji obsługi należy wyłączyć zapłon.
  • Należy pamiętać, że elektroniczna instrukcja obsługi zawarta w systemie MMI nie zastępuje instrukcji drukowanej.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.