Audi MMI   Rozrywka  Słuchanie radia
Wybrać: przycisk RADIO > przycisk sterujący Funkcje.
W zależności od nastawionego zakresu odbioru można wybierać następujące funkcje:
-1- Zapisz program
Nastawiony program zostanie umieszczony w kolejnym wolnym miejscu na liście adresów pamięci Link. Wybrać i potwierdzić dowolny adres pamięci.
-2- Wyszukiwanie do przodu/do tyłu
Nastawiony zostanie poprzedni albo następny odbierany program.
-3- Wyszukiwanie ręczne (FM, AM)
Pokazane zostają paski częstotliwości. Wybrać i potwierdzić dowolną częstotliwość programu.
-4- Odtwarzaj program (SCAN)
Wszystkie programy będą odtwarzane przez kilka sekund. Aby zatrzymać funkcję SCAN, należy ponownie potwierdzić SCAN. Aktualnie odbierany program zostaje nastawiony.
-5- Informacja
  • Tekst radiowy (FM): zależnie od dostępności, tekst radiowy (np. nazwa programu, wykonawca albo tytuł) zostaną pokazane na wyświetlaczu MMI.
  • Pokaz slajdów DAB*: zależnie od dostępności, informacje towarzyszcące programom (np. obrazy ze studia, aktualne zdjęcia wykonawców) zostaną pokazane na wyświetlaczu MMI.
-6- Okno informacji
Zależnie od dostępności, pojawiają się różne informacje dotyczące nastawionych programów (np. nazwa programu, zespół albo typ programu).
-7- Lista adresów pamięci
Lista adresów pamięci może zawierać do 50 programów ze wszystkich zakresów odbioru.
  • Wprowadzenie programu do pamięci: wybrać przycisk sterujący Pamięć > Wprowadź do pamięci nazwę programu. Nastawiony program zostanie umieszczony w kolejnym wolnym miejscu na liście adresów pamięci. Wybrać i potwierdzić dowolny adres pamięci.
  • Wybieranie zapamiętanego programu: nacisnąć przycisk sterujący Pamięć. Wybrać i potwierdzić jeden z programów z listy adresów pamięci. Albo: nacisnąć przyciski strzałek w panelu obsługi MMI ( / ).
  • Przesuwanie zapamiętanego programu: nacisnąć przycisk sterujący Pamięć. Wybrać i potwierdzić program z listy adresów pamięci a następnie Przesuń nazwę programu. Wybrać i potwierdzić dowolny adres pamięci.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.