Audi MMI   Rozrywka  Słuchanie radia
Wybrać: przycisk RADIO > przycisk sterujący Nastawienia.
W zależności od nastawionego zakresu odbioru (FM, MW/LW, DAB*) można wybrać następujące nastawienia:
Program o ruchu drogowym (TP)*1)
Komunikaty drogowe mogą być odbierane i wydawane niezależnie od nastawionego zakresu odbioru, za pomocą FM. W zakresie fal DAB odbierane będą komunikaty drogowe z zakresu fal FM. Po symbolu TP -11- rys. 1 można rozpoznać, czy program o ruchu drogowym jest włączony.
Symbol TP
Znaczenie
Zostaje wyświetlone
Program o ruchu drogowym jest włączony. Programy o ruchu drogowym są dostępne i komunikaty drogowe są wysyłane.
Jest przekreślony
Program o ruchu drogowym jest włączony. Program o ruchu drogowym nie jest odbierany. Żadne komunikaty drogowe nie są podawane.
W szarym kolorze
Program o ruchu drogowym jest wyłączony.
Zapisane komunikaty drogowe wywołuje się za pomocą funkcji TP Memo Link.
Między programami regionalnymi (FM)1)
Warunek: śledzenie programu jest włączone.
Niektóre nadajniki FM są podzielone regionalnie i dostarczają do różnych regionów różnorodne programy regionalne. Przy włączonej funkcji następuje zmiana na częstotliwości alternatywne w zakresie regionalnym.
Nazwy programów (FM)
  • zmienne: ruchome teksty wysyłane przez programy FM pojawiają się na wyświetlaczu MMI.
  • stałe: ruchome teksty wysyłane przez programy FM nie pojawiają się na wyświetlaczu MMI. Aktualny fragment ruchomego tekstu zostaje zatrzymany.
Sortowanie programów (FM)1)
  • A-Z: programy zostaną wyświetlone na liście w kolejności alfabetycznej. Programy radiowe ze zmienną nazwą zostaną umieszczone w załączniku do sortowania alfabetycznego, programy radiowe bez nazwy na końcu listy.
  • Grupa: programy zostaną wyświetlone na liście i pogrupowane według kodu identyfikacyjnego ID (np. wszystkie programy radiowe sieci BR). Programy radiowe bez nazwy zostaną pokazane na końcu listy.
Usuwanie wpisów z pamięci
Warunek: na liście adresów pamięci jest zapisany program Link.
Zapamiętane programy mogą zostać usunięte na raz pojedynczo albo wszystkie.
Śledzenie programu (FM, DAB*)
  • włącz.: tuner radiowy przy pogarszającej się jakości odbioru próbuje zmienić na częstotliwość alternatywną nastawionego programu. W trakcie utraty odbioru w zakresie fal DAB* nastąpi automatyczna zmiana na programy alternatywne w zakresie FM, jeżeli są one dostępne.
  • wyłącz.: w zakresie odbioru FM nie następuje zmiana na częstotliwość alternatywną. Nastawiona częstotliwość programu pozostanie zachowana na stałe i w pewnych warunkach nie będzie odbierana. Śledzenie programu po zmianie programu zostanie automatycznie ponownie włączone. W zakresie odbioru DAB nie następuje zmiana na programy alternatywne w zakresie fal FM.
Zakres fal L (DAB)*
Dla radia cyfrowego dostępne są dwa zakresy odbioru: fale III i fale L. Zespoły na falach III mają dużą strefę odbioru z zasięgiem ponadregionalnym. Są one zawsze odbierane. W wielu regionach, DAB jest nadawany w zakresie częstotliwości fal L (długich). Przy włączonej funkcji, programy są odbierane również z zakresu fal L.
Informacja
Przy włączonej funkcji Program o ruchu drogowym, odtwarzanie w trakcie komunikatu zostanie przerwane. Komunikat można anulować, naciskając krótko na przycisk włączania/wyłączania.
1) Ta funkcja nie jest dostępna dla rynku w Meksyku.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.