Niniejsza elektroniczna instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, porady, propozycje i ostrzeżenia dotyczące obsługi samochodu. Należy zwrócić uwagę, że elektroniczna instrukcja obsługi w żadnym wypadku nie może zastąpić drukowanej instrukcji obsługi. Z elektronicznej instrukcji można korzystać tylko, gdy pozwala na to sytuacja na drodze.
Elektroniczna instrukcja obsługi opisuje zakres wyposażenia samochodu aktualny w chwili redakcyjnego zamknięcia tekstu. Niektóre z opisanych tu elementów wyposażenia zostaną zastosowane w późniejszym czasie lub są dostępne tylko na niektórych rynkach.
Niektóre fragmenty niniejszej elektronicznej instrukcji obsługi nie dotyczą wszystkich samochodów. W takiej sytuacji na początku rozdziału podany jest zakres obowiązywania, np. „Obowiązuje dla samochodów: z ogrzewaniem postojowym“. Ponadto wyposażenie opcjonalne albo specyficzne dla samochodu jest oznaczone gwiazdką „*“.
Rysunki mogą się w szczegółach różnić od rzeczywistego wyglądu i służą tylko do przedstawienia zasad.
Indeks zawiera wszystkie opisane w niniejszej instrukcji tematy, w kolejności alfabetycznej. Alfabetycznie ułożony spis haseł wywołuje się na stronie początkowej.
Wszelkie informacje związane z kierunkiem jak „lewy“, „prawy“, „przedni“, „tylny“ odnoszą się do kierunku jazdy samochodu.
Zarejestrowane znaki towarowe posiadają oznaczenie ®. Brak takiego znaku nie gwarantuje jednak, że nazwy można używać dowolnie.
Odsyłacze do innych opisów lub tematów zaznaczone są symbolem Link. Poniższe symbole zwracają uwagę na Informacje.
Poza tym, w tekście często znajduje się znak ostrzeżenia OSTRZEŻENIE, który zwraca uwagę na zasady bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Teksty z tym symbolem zawierają informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazują możliwe zagrożenie wypadkiem lub odniesieniem obrażeń.
Ostrożnie!
Teksty z tym symbolem zwracają uwagę na możliwość uszkodzenia samochodu.
Informacja o środowisku
Teksty z tym symbolem zawierają informacje na temat ochrony środowiska.
Informacja
Teksty z tym symbolem zawierają dodatkowe informacje.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.