Audi RS Q3   Obsługa   Wskaźniki i lampki kontrolne  Wskaźniki
Wyświetlacz terminów przeglądu rozpoznaje, kiedy przypada przegląd dla tego samochodu.
Czy chodzi o wymianę oleju, czy o przegląd, można sprawdzić na wyświetlaczu zestawu wskaźników w systemie Infotainment*.
Wskazanie pracuje dwustopniowo:
  • Przypomnienie o przeglądzie: od określonego przebiegu, po każdym włączeniu zapłonu na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się informacja tekstowa rys. 1. Na krótko pokazana zostaje pozostała droga i czas.
  • Termin przeglądu: jeżeli samochód osiągnął termin przeglądu, po włączeniu zapłonu na krótko pojawia się informacja tekstowa SERVICE lub Service fällig!.
Sprawdzanie przeglądu
Można sprawdzić pozostałą drogę lub czas do następnej wymiany oleju i do następnego przeglądu:
  • W zestawie wskaźników: włączyć zapłon, nacisnąć przycisk SET rys. 2 i przytrzymać tak długo, aż wskazanie godziny zacznie migać. Naciskać teraz przycisk SET, aż pojawi się wskazanie terminów przeglądu.
  • W systemie Infotainment* wybrać: przycisk funkcji CAR > przycisk sterujący Systemy albo Systemy Car > Serwis & Kontrola > Okresy serwisowe.
W nowym samochodzie albo bezpośrednio po wyzerowaniu wskaźnika, sprawdzenie możliwe jest dopiero po ok. 500 km.
Wyzerowanie wskazania
Specjalistyczny serwis wyzerowuje wskaźnik terminu, po wykonaniu przeglądu.
Kiedy wymianę oleju wykonuje się samodzielnie, można wyzerować wskazanie wymiany oleju. W takiej sytuacji, następną wymianę oleju należy wykonać po stałym okresie obsługi (15 000 km albo po jednym roku)1).
Aby wyzerować wskazanie, należy postąpić w poniższy sposób:
  • Za pomocą zestawu wskaźników: wybrać wskazanie dla następnej wymiany oleju Link. Nacisnąć przycisk 0.0 -8- rys. 3 i przytrzymać co najmniej przez 3 sekundy.
  • W samochodzie z systemem Infotainment* wskazanie wymiany oleju można również wyzerować w menu CAR. W tym celu wybrać: przycisk funkcji CAR > przycisk sterujący Systemy lub Systemy Car > Serwis & Kontrola > Okresy przeglądów. Pokrętłem sterującym obrócić w dół, na Wyzeruj okres przeglądu i nacisnąć na pokrętło sterujące.
Ostrożnie!
  • Wskazanie wymiany oleju wyzerować tylko wtedy, kiedy wymiana oleju została wykonana.
  • Dochowanie terminów przeglądu ma decydujące znaczenie dla żywotności i zachowania wartości samochodu, w tym zwłaszcza silnika. Również przy niewielkim przebiegu, nie wolno przekroczyć terminu następnego przeglądu.
  • Po odłączeniu akumulatora, obliczanie czasu do następnej wymiany oleju zostaje przerwane. Zapoznać się z książką przeglądów serwisowych, aby przy dłużsyzch okresach postoju samochodu można było dotrzymać terminu przeglądu.
1) W zależności od kraju

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.