Audi MMI   Underhållning  Spela upp medier
Förutsättning: En källa har valts.
Välj knappen MEDIA > styrknappen Einstellungen (Inställningar).
Beroende på aktiv källa och minnesmedium kan följande inställningar väljas:
Ljudinställningar
Mer information hittar du på Länk.
Repetitionsalternativ
När funktionen är aktiverad spelas den aktuella titeln/mappen i spellistan en gång till.
Det repetitionsalternativ som du väljer påverkar även funktionen Zufallswiedergabe (Random Play).
Slumpmässing uppspelning
Förutsättning: En bild-/ljudfil avspelas och ett repetitionsalternativ är valt Länk.
 • Repetitionsalternativ aus (av): alla filer i den aktiva källan avspelas i slumpmässig ordningsföljd. Funktionen är tillgänglig endast för jukeboxen och cd-växlaren*.
 • Repetitionsalternativ Ordner (Mapp): titlarna i den valda mappen avspelas i slumpmässig ordningsföljd.
Om du byter källa i menyn Media inaktiveras Slumpmässig uppspelningautomatiskt.
Spårvisning
Förutsättning: en ljudfil spelas.
 • Filnamn: Filnamn utan filändelse visas.
 • Titelnamn: Titelnamnet för den aktuella titeln eller redan spelade titlar visas.
Visa titelinfo
Förutsättning: en ljudfil spelas.
Beroende på tillgänglighet visas aktuell titelinformation (t.ex. infogade skivomslag*) samt speltid och återstående speltid.
Ljudspår
Förutsättning: En video-dvd-skiva måste avspelas.
Ljudspåret (språk och ljudformat) kan väljas manuellt. Tillgängligheten för språk och ljudformatet beror på video-dvd-skivan.
Underrubrik
Förutsättning: En video-dvd-skiva måste avspelas.
Undertitlarna kan väljas manuellt för återgivningen. Tillgängligheten för språk och ljudformat beror på video-dvd-skivan.
Bildformat
Förutsättning: En bildfil/video-DVD spelas.
Bildformat: Bildformatet kan anpassas automatiskt. Bildformatet varierar beroende på filmformatet. Alternativt kan formaten 4:3, 5:4 eller 16:9 väljas.
Zoom: Bilden förstoras så att den täcker hela MMI-displayen.
original: Filmen visas i det lagrade bildformatet.
cinemascope: Bilden visas i formatet 47:20.
Bildskärmsinställningar
Förutsättning: En portabel uppspelningsenhet måste vara ansluten via iPod®-adapterkabeln samt*/AV-adapterkabeln* Länk.
Välj: MEDIA-knappen > styrknappen Källa > Audi music interface (till exempel iPod) > styrknappen Inställningar.
 • Ljusstyrka: Minska/öka ljusstyrkan.
 • Kontrast: Minska/öka bildskärmens kontrast.
 • Färg: Minska/öka bildskärmens färgmättnad.
 • Nyans: Förändra färgtonen (vid AV-standard NTSC).
 • AV-standard: Standarderna PAL eller NTSC kan ställas in för en externt ansluten uppspelningsenhet i MMI. Samma norm måste ställas in i bildkällan.
ingående volymnivå
Förutsättning: En bärbar spelare måste vara ansluten via en 3,5 mm hörlurskabel*/AV-adapterkabel*/iPod-adapterkabel (plus)* Länk.
Volymnivån i den portabla spelenheten anpassas till MMI. Vi rekommenderar att du ställer in volymnivån i den bärbara spelaren på 70 % av maxvolymen.
Aktiv WLAN
Mer information hittar du på Länk.
WLAN-inställningar
Mer information hittar du på Länk.
Barnsäkring
Förutsättning: En video-dvd spelas och lösenordet har angivits (det fabriksinställda lösenordet är ”1234”).
Med barnsäkringen kan du spärra vissa typer av dvd-filmer. Välj och bekräfta en säkerhetsnivå, t.ex. Stufe 5 (Nivå 5). Barnsäkringen kan ställas in på åtta olika säkerhetsnivåer (på displayen visat som Sicherungsstufen). Om du väljer till exempel säkerhetsnivå 5 (på displayen visat som Stufe 5*) avspelas alla dvd-skivor i säkerhetsnivåerna 1-5. Återgivningen av dvd-skivor i högre nivåer blockeras. Med inställningen Aus (Av) upphävs alla begränsningar.
Via funktionen Passwort ändern (Ändra lösenord) kan du redigera det aktuella lösenordet.
Anvisning
 • Inte alla dvd-filmer är försedda med en barnsäkring.
 • Om du anger fel lösenord tre gånger i rad spärras möjligheten att ange lösenordet i ca 1 minut. Lösenordet för barnsäkringen kan nollställas endast av en Audiverkstad.
 • Funktionen Trackanzeige (Titelvisning) Länk finns inte för jukeboxen och en ansluten iPod.
 • Ljudformatet DTS (Digital Theater Systems) understöds endast av dvd-spelaren.