Audi Q7 Infotainment Telefon Andre innstillinger
Gjelder for: biler med telefon
Velg: Tasten MENU > Telefon > høyre styretast > Telefoninnstillinger.
Samtalealternativer*
Viderekobling: Viderekobling av innkommende anrop til telefonsvareren eller et annet telefonnummer kan aktiveres/deaktiveres. Du kan kontrollere om funksjonen er aktivert eller deaktivert ved hjelp av Kontroller status.
Samtale venter: Når funksjonen er slått på , varsles du om innkommende anrop under en telefonsamtale. Du kan kontrollere om funksjonen er aktivert eller deaktivert ved hjelp av Kontroller status.
Send eget nummer: Sending av telefonnummeret ved utgående anrop kan aktiveres/deaktiveres. Hvis du velger innstillingen Nettavhengig, brukes innstillingen som er avtalt med nettverksoperatøren. Innstillingene gjelder bare for menyen Telefon i MMI. Når Bluetooth-forbindelsen er deaktivert, er det innstillingene til mobiltelefonen som gjelder. Du kan kontrollere om funksjonen er aktivert eller deaktivert ved hjelp av Kontroller status.
Bluetooth-innstillinger
Innstillinger for dataforbindelse*
Telefonmodus*
For å oppnå optimale nettforhold kan du velge mellom tre typer telefonbruk på biler med biltelefon:
  • Automatisk: Biltelefonen veksler automatisk mellom GSM-nett (2G), UMTS-nett (3G) og LTE-nett avhengig av dekning, mottak og bilens posisjon. Ved bruk av Google Earth og WLAN kan det oppstå begrensninger.
  • Telefon optimert: Biltelefonen bruker GSM-nettet (2G). Mottaket er optimalt tilpasset prioritert bruk av telefoni. Ved bruk av Google Earth og WLAN kan det oppstå begrensninger.
  • Datatjeneste optimert: Biltelefonen bruker GSM-nettet (2G), UMTS-nettet (3G) eller LTE-nettet avhengig av nett og mottak og avhengig av bilens posisjon. Mottaket er optimalt tilpasset prioritert bruk av datatjenester. Det kan oppstå begrensninger ved bruk av telefon.
Hvis du velger telefonmodusen Automatisk eller Telefon optimert, kan det oppstå nettavhengige begrensninger ved samtidig bruk av Audi connect (infotainment)-tjenester* og taleanrop.
Ringetone- og voluminnstillinger1)
Med funksjonen Telefon lydløs kan du slå på og av avspilling av ringetonen via høyttalerne i MMI. Du kan spille av ringetoner ved hjelp av funksjonen Ringetone. Trykk på styreknotten for å lagre den valgte ringetonen. Du kan stille inn Mikrofonfølsomhet under en telefonsamtale med styreknotten. Se venstre for informasjon om innstillingene Volum ringetone / Volum meldinger.
Nettinnstillinger*
Serienummer (IMEI)*
Serienummeret for MMIs telefonmodul vises.
Les dette
  • Flere mobiltelefoner kan være forbundet med MMI, men bare én mobiltelefon kan ha aktiv forbindelse med MMI.
  • Du kan tilbakestille funksjonen Bluetooth til fabrikkinnstillingene venstre for å slette alle forbundede Bluetooth-enheter.
  • Hvis du velger telefonmodusen Automatisk og Telefon optimert, kan det oppstå nettavhengige begrensninger ved samtidig bruk av Audi connect (infotainment)-tjenester* og taleanrop.