Audi Q7 System Infotainm... Telefon Książka adresowa
Obowiązuje dla: samochód z telefonem
Kontakty w formacie vCard (.vcf) mogą zostać zaimportowane do książki adresowej albo wyeksportowane z książki adresowej.
Warunek: karta SD jest włożona do czytnika kart SD link albo pamięć masowa USB jest podłączona do Audi music interface* link albo spełnione są wymagania dla Usługi Audi connect (Infotainment)* link.
Wybrać: przycisk MENU > Telefon > lewy przycisk sterujący > Książka adresowa.
Wybrać: prawy przycisk sterujący > Ustawienia książki adresowej.
  • Importowanie kontaktów z medium pamięci: wybrać i potwierdzić Importuj kontakty > Karta SD 1/Karta SD 2 albo Urządzenie USB 1/Urządzenie USB 2 > dowolne kontakty > Rozpocznij import.
  • Eksportowanie kontaktów do medium pamięci: wybrać i potwierdzić Eksportuj kontakty > Karta SD 1/Karta SD 2 albo Urządzenie masowa USB 1/Urządzenie masowa USB 2 > dowolne kontakty > Rozpocznij eksport.
  • Wybieranie wszystkich kontaktów jednocześnie do importu/eksportu: wybrać i potwierdzić Importuj kontakty/Eksportuj kontakty > Karta SD 1/Karta SD 2 albo Urządzenie USB 1/Urządzenie USB 2 > Wszystkie > Rozpocznij import/Rozpocznij eksport.
  • Importowanie kontaktów z myAudi Account1): wybrać i potwierdzić Importuj kontakty > myAudi Account. W razie potrzeby wprowadzić Państwa dane użytkownika myAudi albo Państwa PIN myAudi. PIN myAudi można otrzymać na swoim koncie myAudi Account, po założeniu konta samochodu link.
Informacja
  • Przestrzegać również informacji dotyczących Audi connect* link.
  • Dalsze informacje dotyczące myAudi Account można znaleźć na stronie www.audi.com/myaudi.
  • Zaimportowane kontakty zostaną zapisane w pamięci lokalnej odpowiedniej książki adresowej.
  • Maksymalnie można zaimportować 1000 kontaktów. W każdej chwili można wywołać informacje o pojemności pamięci książki adresowej link.
  • Ważnych danych nie wolno zapisywać na kartach pamięci ani na pamięciach masowych USB. Firma Audi w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub utracone dane i media.
  • Kontakty, które zostały pobrane z telefonu komórkowego, nie mogą być eksportowane.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.