Audi Q7 System Infotainm... Telefon Pozostałe nastawienia
Obowiązuje dla: samochód z telefonem
Wybrać: przycisk MENU > Telefon > lewy przycisk sterujący > Książka adresowa.
Wybrać: prawy przycisk sterujący > Ustawienia książki adresowej.
Pojemność pamięci
Wyświetlona zostanie Pojemność pamięci książki adresowej.
Książka adresowa pozwala łącznie zarządzać niemal 17.000 kontaktów. Można przy tym załadować do każdej książki adresowej do 4.000 kontaktów z telefonu komórkowego. Dodatkowo można zaimportować do 1.000 kontaktów z jednego medium pamięci.
Kolejność sortowania
Kontakty w książce adresowej można posortować w kolejności alfabetycznej, według Nazwisko albo Imię.
Importowanie kontaktów/Eksportowanie kontaktów
Patrz link.
Ładowanie książki telefonicznej
Aby zaktualizować kontakty w MMI, można ręcznie załadować kontakty z telefonu komórkowego. W zależności od typu telefonu komórkowego, dla aktualizacji kontaktów musi zostać rozłączone połączenie Bluetooth i utworzone ponownie.
Wyłączanie kontaktów bez numeru
Przy włączonej funkcji kontakty, do których nie został zapisany żaden numer, zostaną pokazane w książce adresowej szarym kolorem.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.