Audi Q7 System Infotainm... Telefon Pozostałe nastawienia
Obowiązuje dla: samochód z telefonem
Wybrać: przycisk MENU > Telefon > prawy przycisk sterujący > Ustawienia telefonu.
Opcje połączenia*
Przekierowanie połączenia: przekierowanie połączeń przychodzących na swoją pocztę głosową albo na inny numer telefonu może być uaktywnione/wyłączone. Za pomocą Sprawdzanie stanu można ustalić, czy funkcja jest uaktywniona czy nieaktywna.
Pukanie: przy włączonej funkcji zwrócona zostanie uwaga na połączenie przychodzące w trakcie rozmowy telefonicznej. Za pomocą Sprawdzanie stanu można ustalić, czy funkcja jest uaktywniona czy nieaktywna.
Wyślij własny numer: wysyłanie numeru telefonu przy połączeniach wychodzących może zostać uaktywnione/wyłączone. Za pomocą nastawienia Zależnie od sieci zastosowane zostanie nastawienie uzgodnione w umowie z operatorem sieci. Ustawienia odnoszą się tylko do menu Telefon w MMI. Należy pamiętać, że po rozłączeniu połączenia Bluetooth, obowiązują nastawienia telefonu komórkowego. Za pomocą Sprawdzanie stanu można ustalić, czy funkcja jest uaktywniona czy nieaktywna.
Ustawienia Bluetooth
Patrz link.
Ustawienia połączenia danych*
Patrz link.
Tryb telefonu*
Aby uzyskać optymalizację reakcji sieci, w samochodzie z telefonem samochodowym można wybierać między różnymi rodzajami korzystania z telefonu:
  • Automatycznie: autotelefon przełącza się zależnie od dostepności sieci, zasięgu sieci i w zależności od położenia samochodu między sieciami GSM (2G), UMTS (3G) i LTE. Podczas korzystania z Google Earth i sieci WLAN, może dochodzić do ograniczeń.
  • Telefonia zoptymalizowana: telefon samochodowy wybiera sieć GSM (2G). Odbiór jest optymalnie nastawiony na priorytet korzystania z telefonii. Podczas korzystania z Google Earth i sieci WLAN, może dochodzić do ograniczeń.
  • Usługa wysyłania danych zoptymalizowana: telefon samochodowy, w zależności od sieci i odbioru i niezależnie od położenia samochodu loguje się do sieci GSM (2G), UMTS (3G) albo LTE. Odbiór jest optymalnie nastawiony na priorytet korzystania z usługi wysyłania danych. W łączności telefonicznej może dochodzić do ograniczeń.
Po wybraniu trybu Telefonu Automatycznie albo Telefonia zoptymalizowana, zależnie od sieci, przy równoległej pracy usług Audi connect (Infotainment)* i połączeń głosowych, możliwe są ograniczenia.
Ustawienia sygnału dzwonka i poziomu głośności1)
Za pomocą funkcji Telefon bezgłośny można włączyć albo wyłączyć odtwarzanie sygnału dzwonka przez głośniki systemu MMI. Za pomocą funkcji Sygnał dzwonka będą odtwarzane sygnały dzwonków. Aby zapamiętać wybrany sygnał dzwonka, nacisnąć pokrętło sterujące. Czułość mikrofonu można nastawiać w trakcie aktywnego połączenia telefonicznego, pokrętłem sterującym. Dla ustawień Poziom głośności sygnału dzwonka/Poziom głośności wiadomosci patrz link.
Ustawienia sieci*
Patrz link.
Numer seryjny (IMEI)*
Numer seryjny modułu telefonu zamontowanego w systemie MMI zostanie wyświetlony.
Informacja
  • Do systemu MMI może być podłączonych kilka telefonów komórkowych, przy czym tylko jeden telefon może być podłączony aktywnie.
  • Aby usunąć wszystkie podłączone urządzenia Bluetooth, funkcję Bluetooth można przywrócić do nastawień fabrycznych link.
  • Po wybraniu trybu Telefonu Automatycznie i Telefonia zoptymalizowana, zależnie od sieci, przy równoległej pracy usług Audi connect (Infotainment)* i połączeń głosowych, możliwe są ograniczenia.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.