Audi Q7 System Infotainm... Ustawienia syste... Regulacja pozio...
Wybrać: przycisk MENU > Dźwięk > lewy przycisk sterujący.
Telefon
Telefon bezgłośny: wiadomości i sygnały dzwonka zostaną nastawione bezgłośnie.
Sygnał dzwonka: patrz link.
Poziom głośności sygnału dzwonka: poziom głośności wybranego sygnału dzwonka mogą Państwo nastawić obracając pokrętłem sterującym.
Poziom głośności wiadomości: poziom głośności dźwięku informacyjnego przy nadejściu wiadomości mogą Państwo nastawić obracając pokrętłem sterującym.
Czułość mikrofonu: w trakcie połączenia telefonicznego mogą Państwo nastawiać poziom głośności połączenia przychodzącego, obracając pokrętłem sterującym.
Nawigacja*
Zapowiedzi nawigacyjne: patrz link.
Zapowiedź nawigacyjna podczas połączenia: patrz link.
Poziom głośności zapowiedzi nawigacyjnej: poziom głośności zapowiedzi nawigacyjnej w czasie aktywnego prowadzenia do celu mogą Państwo nastawić obracając pokrętłem sterującym.
Obniżenie poziomu głośności rozrywki: podczas aktywnej sygnalizacji podczas parkowania albo zapowiedzi nawigacyjnej, poziom głośności odtwarzania audio może zostać tymczasowo obniżony.
Powiadomienia*
Powiadomienia drogowe: patrz link.
Powiadomienia DAB*: patrz link.
Poziom głośności powiadomień: poziom głośności powiadomienie drogowego mogą Państwo nastawiać obracając pokrętłem sterującym.
System dialogu słownego*
Wskazanie polecenia: wskazanie możliwych poleceń w trakcie zapowiedzi słownej można włączyć/wyłączyć.
Skrócony dialog: informacje słowne mogą Państwo wyświetlać w skróconej formie.
Poziom głośności: poziom głośności informacji słownej mogą Państwo nastawiać obracając pokrętłem sterującym.
Indywidualne dopasowanie mowy (tylko w stojącym samochodzie): system dialogu słownego można dopasować do głosu lub wymowy użytkownika i w ten sposób polepszyć zdolność identyfikacji systemu dialogu słownego. Indywidualne dopasowanie głosu obejmuje 20 zapowiedzi słownych, składających się z określonych poleceń i ciągów cyfr. Zapamiętane dopasowanie mowy można ponownie usunąć za pomocą funkcji Wyzeruj dopasowanie mowy.
Sygnalizacja podczas parkowania*
Poziom głośności sygnału dźwiękowego mogą Państwo nastawiać, obracając pokrętłem sterującym.
  • Poziom głośności z przodu nastawianie: wybrać i potwierdzić głośno, średnio albo cicho.
  • Poziom głośności z tyłu nastawianie: wybrać i potwierdzić głośno, średnio albo cicho.
MMI touch*
Poziom głośności informacji słownej MMI touch* mogą Państwo nastawiać obracając pokrętłem sterującym.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.