Audi A3  Start och körning  Varmt och kallt  Värme-/klimatanläggning
Gäller för bilar: med värme-/ventilationssystem eller manuell klimatanläggning
Funktionerna styrs med vridreglage och knappar. Dioden i respektive knapp lyser vid påslagen funktion.
Bakruteuppvärmningen Länk och stolvärmen Länk beskrivs separat.
Manuell klimatanläggning*
För ett behagligt klimat rekommenderar vi:
  • att du under den varma tiden på året ställer in temperaturen så att den ligger bara några grader under yttertemperaturen
  • ställ in en måttlig fläktstyrka
  • inte riktar luftströmmen direkt mot de åkande
  • ställ vid behov luftmunstyckena på ”indirekt” Länk
A/C Slå på/av kylningen*
Kylningen fungerar bara när fläkten är påslagen. Vid avslagen kyldrift kyls luften inte ner och avfuktas inte. Det kan då bli imma på rutorna. Vid kalla yttertemperaturer slås kyldriften av automatiskt.
Ställa in fläkten
För att förhindra att rutorna immar igen, bör fläkten alltid vara påslagen minst i läge I. Vid immiga rutor rekommenderar vi att ett högre fläktsteg väljs och att reglaget ställs in i läge .
/ Ställa in temperatur
Temperaturen kan ställas in i små steg med vridreglaget.
Ställa in luftfördelning och luftmunstycken
Luftfördelningen ställs in med vridreglaget , , och . En inställning mellan och ger i de flesta fall en angenäm atmosfär.
I läge försvinner imma och frost på vindrutan och sidorutorna snabbast möjligt. Cirkulationsluften slås av, men kan slås på igen manuellt med ett nytt tryck på knappen .
De runda luftmunstyckena i framsätet kan justeras Länk.
För att undvika imma på de främre sidorutorna vid fuktigt väder, rekommenderar vi att du öppnar sidomunstyckena, vinklar dem åt sidan och väljer läge ”Spot”.Länk.
Under framstolarna sitter munstycken för att värma baksätesutrymmet.
Slå på/av cirkulationsluft
Vid cirkulationsdriften cirkuleras och filtreras luften i kupéutrymmet. Därmed förhindras i stort sett att förorenad luft tränger in i kupéutrymmet utifrån. Vi rekommenderar att du slår på cirkulationsdriften när du kör genom en tunnel eller står i en bilkö VIKTIGT!.
Cirkulationsluften slås av vid avfrostning .
VIKTIGT!
Du bör inte ha cirkulationsluften påslagen någon längre tid, eftersom ingen friskluft tillförs och rutorna då kan imma igen, speciellt om kylningen* är avslagen – olycksrisk!

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.