Audi MMI  Obsluha  Ovládací jednotka MMI
Ovládací plocha MMI touch je na povrchu ovladače.
Pokud je možné ovládání přes plochu MMI touch, objeví se na displeji symbol -A- Obr. 2 a jasně svítí okraj ovladače.
Zadávání písmen, znaků a číslic
Předpoklad: je možné zadávání textu nebo čísel
 • Písmena, čísla nebo znaky pište prstem na ovládací plochu. Rozpoznané znaky se zobrazí na displeji MMI -1- Obr. 1 a zadání se příp. provede hlasovým pokynem. Zvolený znak je převzat do zadávacího pole.
 • Volba alternativního znaku: otáčejte ovladačem doleva/doprava -2- a potvrďte stisknutím ovladače.
 • Zadání mezery: posuňte prstem po ovládací ploše zleva doprava. Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí: respektujte směr psaní.
 • Mazání znaků: posuňte prstem po ovládací ploše zprava doleva. Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí: respektujte směr psaní.
 • Ukončení zadání/přepnutí přímo do seznamu pro výběr: stiskněte ovladač.
Vyhledání kontaktu v adresáři
Předpoklad: je vyvolaný adresář Odkaz.
 • Skok na určité počáteční písmeno v seznamu: na ovládací ploše napište prstem požadované písmeno.
 • Omezení vyhledávání: na ovládací plochu napište prstem další písmena.
 • Ukončení zadání/přepnutí přímo do seznamu pro výběr: stiskněte ovladač.
Pohyb nitkového kříže/mapy
Předpoklad: zobrazuje mapa Odkaz.
 • Posunování nitkového kříže na standardní mapě: stiskněte ovladač. Na mapě se zobrazí nitkový kříž. Pro posunutí nitkového kříže posuňte prstem po ovládací ploše požadovaným směrem. Nebo: položte prst na příslušný okraj ovládací plochy.
 • Posunování mapy Google Earth: stiskněte ovladač. Na mapě se zobrazí nitkový kříž. Pro posunutí mapy posuňte prstem po ovládací ploše požadovaným směrem. Nebo: položte prst na příslušný okraj ovládací plochy.
Nastavení rozdělení hlasitosti
Předpoklad: je zvolena funkce Balance/Fader Odkaz.
 • Posunutí nitkového kříže u rozdělení hlasitosti: posuňte prst po ovládací ploše požadovaným směrem.
Volba / prolistování coveru alb
Předpoklad: je vyvolána nabídka pro média a byl zvolen některý ze zdrojů Odkaz.
 • Prolistování coveru alb: posunujte prst po ovládací ploše doleva/doprava.
 • Volba coveru alb: stiskněte ovladač.
Ovládání hlavní nabídky DVD
Předpoklad: přehrává se DVD video Odkaz.
 • Volba položky nabídky: posuňte prst po ovládací ploše nahoru/dolů nebo doleva/doprava.
 • Potvrzení volby: stiskněte ovladač.
Poznámka
Hlasitost hlasových pokynů MMI touch je možné individuálně nastavit Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.