Audi MMI  Navigace  Navigovat
Platí pro vozidla: s navigačním systémem a Audi connect
Při zobrazení mapy Google Earth si můžete nechat zobrazit satelitní mapu.
Předpoklad: jsou splněny předpoklady pro služby Audi connect Odkaz.
Zvolte: tlačítko NAV > ovládací tlačítko Nastavení > Zobrazení mapy > Google Earth.
Zobrazení mapy probíhá prostřednictvím příjmu datových paketů z internetu ve formě satelitních obrázků, které jsou kombinovány se sítí silnic ze zobrazení mapy Standardní. Pro dočasné uložení přijatých dat k mapám/navigaci je k dispozici v paměti MMI paměťové místo dva Gigabyte, které odpovídá objemu dat pro cca 4000 km navádění k cíli. Dokud jsou načtené satelitní obrázky pro navádění k cíli uloženy, lze je také používat bez aktivního datového připojení.
Google Street View
S Google Street View můžete virtuálně poznávat mnohá města na světě - z perspektivy chodce. Google Street View je k dispozici, jakmile se v boční nabídce objeví symbol -1- Obr. 1.
K zahájení Google Street View otočte ovladačem na měřítko menší než 30 m.
Můžete volit z těchto funkcí:
  • Fotografovat aktuální vzhled Street View: stiskněte ovládací tlačítko Uložit -2- Obr. 2. Nebo: podržte ovladač stisknutý, dokud se kamera neaktivuje.
  • Postupné poznání okolí obce: stiskněte ovladač během zobrazení symbolu -3-.
  • Zvětšení/zmenšení aktuálního zobrazení ve čtyřech stupních: otočte ovladačem doleva/doprava -4-.
  • Natočení pohledu doleva/doprava, resp. naklopení dolů/nahoru: pohybujte prstem po ovládací ploše MMI touch požadovaným směrem.
V případě, že je Google Street View dostupný, ukazuje při zahájení navádění k cíli po dobu obou posledních manévrů obrázek vašeho cílového místa. K tomu musí být zapnutá funkce Doplňková mapa Odkaz.
Doplňkové informace
V nabídce Obsah mapy Odkaz je možné zapnout doplňkové informace. K zobrazení příslušných obsahů mapy posuňte nitkový kříž na příslušné doplňkové informace a stiskněte ovladač.
Poznámka
  • Uložené údaje zobrazení mapy lze smazat pomocí Google Earth přes Tovární nastavení Odkaz.
  • Google Earth je služba Audi connect a při vyvolání funkce se v pravidelných intervalech aktualizuje. Tento proces může trvat několik sekund.
  • Respektujte také informace v kapitole Pokyny k Audi connect Odkaz.
  • Při zapnutém zobrazení mapy Google Earth typu 3D ve sm. jízdy se displej MMI přepne během jízdy tunelem automaticky na mapu typu 2D ve sm. jízdy.
  • Funkce Google Street View je možné z bezpečnostních důvodů ovládat pouze u stojícího vozidla.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.