Audi A3  Spuštění motoru a jízda  e-tron  Hybridní pohon plug-in
Platí pro vozidla: s hybridním pohonem plug-in
Vozidlo se startuje a vypíná tlačítkem START STOP. Respektujte také informace Odkaz.
Vytvoření stavu pohotovosti k jízdě
Respektujte POZOR!.
Předpoklad: volicí páka je v poloze P nebo N.
 • Sešlápněte brzdový pedál.
 • Stiskněte tlačítko START STOP.
Jakmile se vozidlo přepne do stavu pohotovosti, objeví se krátce na displeji sdružených přístrojů stavové hlášení e-tron READY a ručka na powermetru ukazuje READY Odkaz.
Pokud jsou splněné podmínky pro elektrickou jízdu, startuje vozidlo na elektromotor Odkaz.
Pro jízdu platí v podstatě podmínky pro automatickou převodovku: Odkaz
Ukončení pohotovosti k jízdě
 • Zařaďte volicí páku do polohy P.
 • Zapalování vypněte tlačítkem START STOP.
Zapnutí / vypnutí zapalování
Zapalování můžete zapnout bez vytvoření pohotovosti k jízdě.
 • Chcete-li zapnout/vypnout, stiskněte tlačítko START STOP. Nesešlápněte brzdový pedál.
Při zapnutém zapalování zůstává ručka v poloze OFF -1- Obr. 1.
Při vypnutém zapalování se již nerozsvítí žádná kontrolní světla.
Zapalování se automaticky vypne
Aby se zamezilo vybití akumulátoru, při splnění následujících předpokladů se zapalování automaticky vypíná:
 • Vozidlo již jelo.
 • Vozidlo stojí.
 • Spalovací motor neběží.
 • Otevřou se dveře řidiče.
 • Je-li odepnut pás řidiče.
 • Není sešlápnutý brzdový pedál.
V takovém případě se zapnutá tlumená světla přepnou na obrysová. Na displeji sdružených přístrojů se objeví pokyn pro řidiče Obrysové světlo se vypne do 30 minut automaticky. Viz palubní kniha. Asi po 30 minutách nebo když vozidlo uzamknete, obrysová světla se vypnou.
Pokud nebyl spalovací motor vypnutý, běží motor dále a zapalování se automaticky nevypne POZOR!.
POZOR!
Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách - nebezpečí otravy!
Poznámka
Při vnější teplotě pod -28 °C nelze vozidlo nastartovat Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.