Audi MMI  Navigatiesysteem  Navigeren
Geldt voor wagens: met navigatiesysteem
Zo lang op de toets NAV drukken, tot de kaart wordt getoond Afb. 1.
Kaart vergroten/verkleinen (zoom)
  • Draai-drukknop linksom of rechtsom draaien. Of: Linkermenuwieltje op het multifunctiestuurwiel* indrukken Link.
Dradenkruis in- en uitschakelen
  • Dradenkruis inschakelen: in de kaartweergave de draai-drukknop indrukken.
  • Dradenkruis uitschakelen: toets BACK indrukken.
Met uitgeschakeld dradenkruis:
-1- Richting: de kaart wordt ofwel richting Noorden georiënteerd of in Rijrichting georiënteerd weergegeven.
-2- Kaartschaal: u kunt de schaal vergroten of verkleinen door de draai-drukknop rechtsom resp. linksom te draaien. Bij ingeschakelde functie wordt via de Kaartschaal de automatische zoomfunctie weergegeven Link
-3- Afstand tot reisdoel of tussenstop
-4- Berekende aankomsttijd op reisdoel of tussenstop
-5- Snelheidsweergave1)
-6- Hoogteweergave
-7- Positie van de wagen
-8- Weergave van een aanstaande richtingsverandering
-9- Extra kaartinfo Link
Met ingeschakeld dradenkruis:
-10- Extra informatie over het dradenkruissnijpunt: als u een plaats op de kaart met het dradenkruis kiest, wordt de beschikbare informatie weergegeven, bv. adres.
-11- Weergave van de geocoördinaten van het dradenkruissnijpunt (lengte- en breedtegraad).
-12- Langs de route bewegen: deze functie kan tijdens een actieve routegeleiding worden gebruikt. Wanneer u de draai-drukknop linksom resp. rechtsom draait, beweegt de kaart langs de actuele route.
-13- Menu 'Reisdoeldetails': weergave van beschikbare details over het dradenkruissnijpunt, bv. adres. Het dradenkruissnijpunt kan als reisdoel of tussenstop overgenomen, in het adresboek opgeslagen of gebeld worden.
-14- Alternatieve routes voor het actueel ingegeven reisdoel berekenen Link
-15- Kaartinhoud, zoals verkeersinformatie, favorieten of restaurants.
1) Geldt alleen voor wagens zonder weergave maximumsnelheid met camera.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.