Audi MMI  Entertainment  Radio luisteren
Kies de toets RADIO > keuzetoets Instellingen.
Afhankelijk van het ingestelde ontvangstbereik (FM, AM*, DAB*) kunnen de volgende instellingen worden gekozen:
Klankinstellingen
Zie Link.
Berichten*1)
Verkeersinformatie (TP): verkeersberichten kunnen onafhankelijk van het ingestelde ontvangstbereik via FM worden ontvangen en doorgegeven. Via de functie DAB en FM kunnen op de DAB*-band verkeersberichten uit beide ontvangstbereiken worden doorgegeven. Als er bijvoorbeeld geen verkeersberichten van de ingestelde DAB*-zender beschikbaar zijn, worden deze vanaf de FM-band ontvangen. Aan het TP-symbool -11- Afb. 1 kunt u herkennen, of de verkeersinformatie is ingeschakeld (Aan) Link.
DAB-meldingen*: bij ingeschakelde DAB-meldingen (aan) wordt informatie van de ingestelde zender (bv. nieuws, weer) doorgegeven.
Volume meldingen: zie Link
TP-symbool
Betekenis
Wordt weergegeven
De verkeersinformatie is ingeschakeld en verkeersberichten worden doorgegeven.
Is grijs
De verkeersinformatie is ingeschakeld. Er kunnen echter geen verkeersberichten worden ontvangen.
Wordt niet weergegeven
De functie Verkeersinformatie is uitgeschakeld (Uit).
Zender volgen (FM, DAB*)1)
Aan: de radiotuner probeert bij afnemende ontvangstkwaliteit naar een alternatieve frequentie van de ingestelde zender te wisselen. Als er geen ontvangst is op de FM- of DAB*-band wordt automatisch op de achtergrond naar een alternatieve zender geschakeld, indien deze beschikbaar is.
Uit: het wisselen naar een alternatieve frequentie is uitgeschakeld. De ingestelde zenderfrequentie wordt permanent behouden en soms niet meer ontvangen. Het zendervolgsysteem wordt na een zenderwissel automatisch weer ingeschakeld.
Regionale zenders wisselen (FM)1)
Voorwaarde: het zendervolgsysteem is ingeschakeld (Aan).
Sommige FM-zenders zijn regionaal ingedeeld en verzorgen verschillende regionale programma's met verschillende inhoud. Als de functie is ingeschakeld , vindt er een wisseling naar alternatieve frequenties in het regionale bereik plaats.
L-band (DAB*)
Voor digitale radio zijn er twee ontvangstbereiken: band III en L-band. Ensembles op band III hebben in de regel een groot zendgebied met landelijk bereik. Deze worden altijd ontvangen. In sommige regio's wordt DAB in het frequentiebereik L-band uitgezonden. Bij ingeschakelde functie worden ook zenders van de L-band ontvangen.
Zendersortering (FM)1)
A-Z: de zenders worden in alfabetische volgorde in de zenderlijst weergegeven. Radiozenders met variabele zendernaam worden na de alfabetische sortering in een lijst opgesomd, radiozenders zonder zendernaam verschijnen aan het einde van de lijst.
Groep: de zenders worden volgens het programma-ID (bv. alle radioprogramma's van de Bayerische Rundfunk) gegroepeerd in de zenderlijst weergegeven. Radiozenders zonder zendernaam worden aan het einde van de lijst weergegeven.
Stationsindeling (DAB*)
A-Z: de zenders worden in alfabetische volgorde in de zenderlijst weergegeven.
Ensemble: meerdere radiozenders uit een zendgebied (bv. een stad of provincie) worden in de zenderlijst ondergebracht in een zogenoemd ensemble. Om de lijst met radiozenders uit een ensemble in en uit te klappen, een ensemble kiezen en de keuze bevestigen. Beschikbare subprogramma's* (extra aanbod van DAB*-radiostations) worden ingesprongen onder de radiozender in een lijst weergegeven.
Uitgebreide zenderinformatie
Bij ingeschakelde functie en geopende zender- of geheugenlijst, wordt na ongeveer tien seconden verschillende informatie over de ingestelde zender (bv. zendernaam, artiest, titel, DAB-diashow, radiotekst/DAB-diashowbeschikbaarheid) weergegeven.
Programma-informatie
Bij ingeschakelde functie en geopende DAB-zenderlijst wordt afhankelijk van de beschikbaarheid programma-informatie voor de gekozen zender in de zenderlijst getoond.
Opgeslagen zenders wissen
Voorwaarde: in de geheugenlijst is minstens een zender opgeslagen Link.
Opgeslagen zenders kunnen afzonderlijk of allemaal tegelijk worden gewist.
Aanwijzing
Als de functie Verkeersinformatie of DAB-meldingen* is ingeschakeld, wordt de weergave tijdens een melding onderbroken. U kunt de melding afbreken, door kort op de aan-uitknop te drukken.
1) Deze functie wordt in Mexico niet aangeboden.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.