Audi MMI   Komunikace  Adresář
K existujícímu kontaktu v adresáři můžete uložit jednu obchodní a jednu soukromou poštovní adresu.
Předpoklad: je otevřený adresář Odkaz a je založený nový kontakt Odkaz.
Otočte ovladačem na Poštovní adresa obchodní, nebo Poštovní adresa soukromá a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí vstupní pole.
Otočte ovladačem na Země a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví speller Odkaz.
Zadejte zemi a potvrďte zadání otočením spelleru na OK a jeho následným stisknutím.
Zadejte další údaje.
Chcete-li poštovní adresu vymazat, otočte ovladačem na Smazat poštovní adresu a stiskněte ovladač.
Z mobilního telefonu je možné importovat přímo do adresáře pouze strukturované poštovní adresy, které obsahují tyto informace: zemi, poštovní směrovací číslo, město a ulici.
Poznámka
Import poštovních adres závisí na mobilním telefonu.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.