Audi MMI   Navigatiesysteem   Navigeren  Kaartweergave
Geldt voor wagens: met navigatiesysteem
Kaartweergave oproepen
Kies: functietoets NAV. Op het MMI-scherm verschijnt de kaart of het laatste actieve navigatiemenu.
Om vanuit een navigatiemenu naar de kaart te wisselen, functietoets NAV opnieuw indrukken.
Dradenkruis in- en uitschakelen
Draai-drukknop indrukken. Het dradenkruis en het infomenu worden ingeschakeld Afb. 2.
Om het dradenkruis en het infomenu uit te schakelen Afb. 1, op de BACK-toets drukken.
Met uitgeschakeld dradenkruis:
-1- Richting: de kaart wordt ofwel richting Noorden georiënteerd of in Rijrichting georiënteerd weergegeven Link.
-2- Kaartschaal: u kunt de schaal vergroten/verkleinen door de draai-drukknop rechtsom resp. linksom te draaien.
-3- Afstand tot reisdoel/tussenstop
-4- Berekende aankomsttijd op reisdoel/tussenstop
-5- Snelheidsweergave1)
-6- Hoogteweergave
-7- Positie van de wagen
-8- Weergave van een aanstaande richtingsverandering
-9- Weergave van de gekozen kaartextra's
Met ingeschakeld dradenkruis:
-10- Weergave van de geocoördinaten van het dradenkruis-snijpunt (lengte- en breedtegraad).
-11- Langs de route bewegen: deze functie kan tijdens een actieve routegeleiding worden gebruikt. Wanneer u de draai-drukknop linksom resp. rechtsom draait, beweegt de kaart langs de huidige routegeleiding.
-12- Menu reisdoeldetails: weergave beschikbare details met betrekking tot het snijpunt van het dradenkruis, bv. adres. Het dradenkruissnijpunt kan als reisdoel of tussenstop overgenomen, in het adresboek opgeslagen of gebeld worden Link.
-13- Herhalen van de laatste navigatie-aanwijzing
-14- Voorbeelden gekozen kaartinhouden
-15- Extra informatie over het dradenkruissnijpunt: als u een plaats op de kaart met het dradenkruis kiest, wordt de beschikbare informatie weergegeven (bv. adres, telefoonnummer of verkeersinformatie).
Bij een ingeschakeld dradenkruis kunt u een reisdoel uit de kaart overnemen Link.
Wanneer u bij ingeschakeld infomenu en ingeschakeld kaarttype Positie 2D Link richting -1- kiest en de draai-drukknop indrukt, wordt er gewisseld van Rijrichting naar Noorden en omgekeerd. Deze instelling wordt opgeslagen.
Aanwijzing
Meer informatie over kaartweergave verkeer vindt u op Link.
1) Geldt alleen voor wagens zonder weergave maximumsnelheid met camera.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.