Audi MMI   Nawigacja  Wywoływanie informacji o ruchu drogowym
W razie potrzeby, system MMI informuje o aktualnej sytuacji drogowej, zarówno pisemnie jak i dźwiękowo.
Dostępne są następujące możliwości dla odbioru informacji o ruchu drogowym:
Informacje o ruchu drogowym TMC/TMCpro
  • Odbiór informacji o ruchu drogowym TMC/TMCpro, które mogą się pojawić na wyświetlaczu MMI Link.
  • Przy włączonym dynamicznym omijaniu korka na drodze, system będzie nawigował z ominięciem utrudnień w ruchu drogowym, jeżeli to będzie możliwe Link.
  • Odbiór informacji o ruchu drogowym zostanie pokazany symbolem TMC/TMCpro w wierszu statusu:
Symbol
TMC/TMCpro
Objaśnienie
Zostaje wyświetlone
Programy TMC/TMCpro są dostępne i dynamiczne objeżdżanie korka jest włączone ein Link.
W szarym kolorze
Programy TMC/TMCpro są niedostępne i dynamiczne objeżdżanie korka jest włączone ein.
Nie zostaje wyświetlone
Dynamiczne objeżdżanie korka jest aus (wyłączone).
Informacje o ruchu drogowym Audi online1)
  • Odbiór aktualnych informacji o ruchu drogowym z internetu Link.
  • Przedstawienie aktualnej sytuacji drogowej na podstawie barwnych znaków na mapie.
  • Przy włączonym dynamicznym omijaniu korka na drodze, system będzie nawigował z ominięciem utrudnień w ruchu drogowym, jeżeli to będzie możliwe Link.
Komunikaty drogowe
  • Automatyczne wywoływanie komunikatów drogowych zapisanych w MMI Link.
  • Odbiór komunikatów drogowych zostanie pokazany symbolem TP w wierszu statusu Link.
1) Obowiązuje dla samochodu z systemem nawigacyjnym, telefonem samochodowym i dla telefonu komórkowego z profilem SIM Access.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.